Интерактивен уеб дизайн | ArtDesign Creative Studio
  • 14 години професионален опит
  • Множество реализирани проекти
  • Иновации с мисъл за клиента

Интерактивен уеб дизайн

Какво е интерактивност

Понятието интерактивност, което през последните десетилетия придоби изключителна популярност и модерност, е доста широкообхватно и могат да се открият най-различни негови дефиниции.

Най-общо казано под интерактивност се разбира способността на дадена среда да се променя вследствие на някакво взаимодействие с нея.

По своята дълбока същност компютърните технологии са интерактивни и поради тази причина това понятие се свързва най-вече с тях. Уеб сайтовете като продукт на компютърните технологии също съдържат в себе си интерактивност. Тя се изразява в преминаването от една страница на друга посредством хипер връзки, във визуализацията на скрито съдържание (падащи менюта, табове), в смяната на изображения (при различни слайдери или бекграунд). В голяма степен показването на реклами също е интерактивен елемент, защото техният подбор се осъществява на основата на потребителските интереси и местоположение (геолокация).

Много важно от потребителска гледна точка е тази интерактивност да бъде добре премислена, за да не възпрепятства свободното възприемане на информацията, а да бъде логично проявление на уеб дизайна.

Интерактивен дизайн за уеб сайт

Интерактивният дизайн превръща уеб сайта в модерно средство за потребителско взаимодействие, при което самият потребител е поставен в центъра на интерактивната реалност. Така той получава усещането за значимост, което всъщност е и една от идеите на интерактивността - да улесни потребителя и да го въвлече като пряк участник в процеса на виртуална комуникация.

Съвременните потребители на интернет искат да определят правилата спрямо своите потребности и желания. Точно това им осигурява интерактивният сайт. В зависимост от същността на самия сайт интерактивността може да бъде застъпена в различна степен.

При уеб сайтове със сериозна тематика интерактивните елементи следва да бъдат прецизно подбрани. Те не трябва да отклоняват вниманието и да възпрепятстват осмислянето на информацията. Напротив - следва да са част от самата функционалност на уеб сайта.

Когато тематиката е по-свободна, уеб дизайнерите могат да включат повече интерактивни елементи, като основната цел трябва да бъде едно по-емоционално и удовлетворяващо потребителско преживяване.

Предимства на интерактивния уеб дизайн

Всеки уеб сайт съдържа елементи на интерактивност, без които той не може да функционира (използването на линкове за преминаване към отделните страници е може би най-подходящият пример в това отношение).

Когато говорим за интерактивен дизайн, ние разбираме нещо друго - целеносочено и добре осмислено добавяне на интерактивни елементи, чиято функционалност е пряко насочена към потребителя и се определя от спецификата на самия уеб сайт.

Основните предимства на интерактивния дизайн са много, ето най-важните: потребителят се чувства значим, защото е част от комуникацията, неговото взаимодействие със сайта е улеснено, потребителското преживяване е изведено на едно по-високо ниво.

Интерактивният сайт е функционален сайт! Ако дизайнът не е професионално разработен обаче, интерактивността може да носи повече минуси, отколкото предимства.

Приложение на интерактивния уеб дизайн

Интерактивен дизайн може да бъде използван за всеки един сайт, независимо от това какво е неговото предназначение. Разбира се, то е определящо за степента на използваната интерактивност.

Важното е елементите на интерактивност да бъдат разработени за конкретните цели и нужди. Това ще означава, че те няма да бъдат самоцелни и изкуствено включени в дизайна.

Поради тази причина дизайнът трябва да бъде персонално изработен за Вас - използването на готови темплейти не е подходящо решение, независимо от това, че те също могат да предоставят интерактивност - едва ли обаче тя ще бъде такава, от каквато Вие имате нужда.

Как да поръчам

обадете ни се на безплатен телефон за клиенти 080088178

Телефон

Обадете се на 0800 88 178 - безплатен телефон за клиенти от цялата страна. Споделете с нас идеите си за Вашето онлайн присъствие.

пишете ни на имейл office@artdesign-bg.com

И-мейл

Пишете ни на и-мейл info@artdesign-bg.com. Опишете подробно своите изисквания, за да Ви дадем най-точната цена.

използвайте нашия лайв чат за да ни зададете въпроси

Чат

Използвайте нашия лайв-чат, за да уточним всички въпроси, които Ви интересуват. Бързо, лесно и на момента.

  • уеб-студио-за-изработка-на-сайт
  • сео-и-маркетинг
  • уеб-дизайн