Интерактивен уеб дизайн | ArtDesign Creative Studio
  • 14 години професионален опит
  • Множество реализирани проекти
  • Иновации с мисъл за клиента

Интерактивен уеб дизайн

Какво е интерактивност

Понятието интерактивност, което през последните десетилетия придоби изключителна популярност и модерност, е доста широкообхватно и могат да се открият най-различни негови дефиниции.

Най-общо казано под интерактивност се разбира способността на дадена среда да се променя вследствие на някакво взаимодействие с нея.

По своята дълбока същност компютърните технологии са интерактивни и поради тази причина това понятие се свързва най-вече с тях. Уеб сайтовете като продукт на компютърните технологии също съдържат в себе си интерактивност. Тя се изразява в преминаването от една страница на друга посредством хипер връзки, във визуализацията на скрито съдържание (падащи менюта, табове), в смяната на изображения (при различни слайдери или бекграунд). В голяма степен показването на реклами също е интерактивен елемент, защото техният подбор се осъществява на основата на потребителските интереси и местоположение (геолокация).

Много важно от потребителска гледна точка е тази интерактивност да бъде добре премислена, за да не възпрепятства свободното възприемане на информацията, а да бъде логично проявление на уеб дизайна.

Интерактивен дизайн за уеб сайт

Интерактивният дизайн превръща уеб сайта в модерно средство за потребителско взаимодействие, при което самият потребител е поставен в центъра на интерактивната реалност. Така той получава усещането за значимост, което всъщност е и една от идеите на интерактивността - да улесни потребителя и да го въвлече като пряк участник в процеса на виртуална комуникация.

Съвременните потребители на интернет искат да определят правилата спрямо своите потребности и желания. Точно това им осигурява интерактивният сайт. В зависимост от същността на самия сайт интерактивността може да бъде застъпена в различна степен.

При уеб сайтове със сериозна тематика интерактивните елементи следва да бъдат прецизно подбрани. Те не трябва да отклоняват вниманието и да възпрепятстват осмислянето на информацията. Напротив - следва да са част от самата функционалност на уеб сайта.

Когато тематиката е по-свободна, уеб дизайнерите могат да включат повече интерактивни елементи, като основната цел трябва да бъде едно по-емоционално и удовлетворяващо потребителско преживяване.

Предимства на интерактивния уеб дизайн

Всеки уеб сайт съдържа елементи на интерактивност, без които той не може да функционира (използването на линкове за преминаване към отделните страници е може би най-подходящият пример в това отношение).

Когато говорим за интерактивен дизайн, ние разбираме нещо друго - целеносочено и добре осмислено добавяне на интерактивни елементи, чиято функционалност е пряко насочена към потребителя и се определя от спецификата на самия уеб сайт.

Основните предимства на интерактивния дизайн са много, ето най-важните: потребителят се чувства значим, защото е част от комуникацията, неговото взаимодействие със сайта е улеснено, потребителското преживяване е изведено на едно по-високо ниво.

Интерактивният сайт е функционален сайт! Ако дизайнът не е професионално разработен обаче, интерактивността може да носи повече минуси, отколкото предимства.

Приложение на интерактивния уеб дизайн

Интерактивен дизайн може да бъде използван за всеки един сайт, независимо от това какво е неговото предназначение. Разбира се, то е определящо за степента на използваната интерактивност.

Важното е елементите на интерактивност да бъдат разработени за конкретните цели и нужди. Това ще означава, че те няма да бъдат самоцелни и изкуствено включени в дизайна.

Поради тази причина дизайнът трябва да бъде персонално изработен за Вас - използването на готови темплейти не е подходящо решение, независимо от това, че те също могат да предоставят интерактивност - едва ли обаче тя ще бъде такава, от каквато Вие имате нужда.

Как да поръчам

обадете се на телефон 0887 793067

Телефон

Обадете се на 0887 793067. Споделете с нас идеите си за Вашето онлайн присъствие.

пишете ни на имейл office@artdesign-bg.com

И-мейл

Пишете ни на и-мейл info@artdesign-bg.com. Опишете подробно своите изисквания, за да Ви дадем най-точната цена.

използвайте нашия лайв чат за да ни зададете въпроси

Чат

Използвайте нашия лайв-чат, за да уточним всички въпроси, които Ви интересуват. Бързо, лесно и на момента.

  • уеб-студио-за-изработка-на-сайт
  • сео-и-маркетинг
  • уеб-дизайн