0800 88 178
0887 793 067
+44 (20) 8144 5646
office@artdesign-bg.com
info@artdesign-bg.com
БЛОГ
Изберете категория
УЕБ САЙТ
ДИЗАЙН
ПРОГРАМИРАНЕ

ПОДДРЪЖКА НА САЙТ - ЗАЩО ВИ Е НЕОБХОДИМА И КАКВО ВКЛЮЧВА ТЯ

Уеб сайт
Драгомир Драгостинов, 2017-03-22

Надеждната поддръжка на сайт е толкова важен процес, колкото важен е и процеса на самата му изработка. За да бъде успешен един уеб сайт, той трябва да се развива непрекъснато. Една от най-големите грешки, които могат да се допуснат, е да се приеме, че с публикуването на сайта, той вече е завършен продукт. Напротив - истинската работа по него започва едва в този момент.

Интернет е динамично пространство, интернет технологиите и бизнесът също се развиват с много бързи темпове. За да бъде адекватен на тези темпове, Вашият интернет сайт следва да бъде често актуализиран от гледна точка на функционалност, съвместимост, дизайн, съдържание. Не са малко случаите, когато той може да стане обект и на хакерски атаки. Затова периодичният back-up на файлове и бази данни е от изключително важно значение за неговото функциониране и възстановяване при евентуална хакерска интервенция.

ПРОЧЕТИ
 

ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА САЙТ - КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЦЕНАТА НА ЕДИН САЙТ

Уеб сайт
Драгомир Драгостинов, 2017-03-19

Един от най-често задаваните въпроси от страна на нашите клиенти е свързан с крайната цена за изработка на сайт, който те искат да поръчат при нас. Този въпрос обаче трябва да бъде обвързан с точно определяне на функциите и структурата на сайта, с неговия дизайн и съдържание, с избора на съответен програмен език и система за управление на съдържанието.

За съжаление голяма част от уеб агенциите в България определят цените на своите услуги за изработка на уеб сайт напълно произволно и подвеждащо за клиента. Целта на тази статия е да Ви запознае с някои от нелоялните практики при изготвяне на оферти за Вашия сайт.

ПРОЧЕТИ
 

ИЗРАБОТКА НА ФИРМЕН САЙТ - ВАЖНА ЧАСТ ОТ ВАШИЯ БИЗНЕС

Уеб сайт
Бисер Стоилов, 2017-03-12

Фирменият уеб сайт е важна част от съвременния бизнес свят. Независимо дали става въпрос за фирми от малкия и средния бизнес или за международни корпорации, интернет е най-добрата среда за растеж и увеличаване на продажбите, особено когато присъствието в глобалната мрежа е съчетано с правилната стратегия за интернет маркетинг.

Корпоративен сайт е понятие, което е свързано с целите на самия сайт, а не с дизайна, специфичните му характеристики или конкретния бизнес сектор. Той се отличава от презентативните сайтове, интернет порталите или сайтовете за електронна търговия. Предоставя информация за фирмата, нейната история, дейността, служителите. Големите компании обикновено поддържат един общ корпоративен сайт за всички свои марки и дъщерни дружества.

ПРОЧЕТИ